Vad är mindfulness?

Medveten närvaro på svenska.
Medveten närvaro, mindfulness på engelska, handlar om att leva i nuet. Nuet är det som kan påverkas och när man är närvarande är man medveten om det som sker just nu och har mindre fokus på saker som har hänt eller sådant som ska ske. Medveten närvaro är en egenskap som finns inom oss alla, men av olika orsaker kan vi hamna långt ifrån medveten närvaro och oss själva. Det handlar om att komma i kontakt med sig själv igen.
Medveten närvaro kan appliceras på alla åldrar och inom många olika områden. Det kan användas varje dag, varje sekund och i allt du gör eller inte gör.

Hur kan man utöva medveten närvaro?
Till sin hjälp för att hitta tillbaka till sig själv och sin Medvetna Närvaro kan man använda sig av meditationer, uppmärksamhetsövningar, avslappningar och lätt yoga (medvetna rörelser).

Vart kommer medveten närvaro ifrån?
Från början härstammar medveten närvaro från Zenbuddismen och är en flera tusen år gammal upplevelsebar metod. På 70-talet utvecklade professor Jon kabat-Zinn en metod för att reducera stress i USA. Metoden visade sig fungera på stress i olika sammanhang. I dag används metoden över hela världen och den har inte längre någon koppling till någon religion.
I dag finns även mycket forskning som visar på positiva effekter av Medveten Närvaro.

Vad kan medveten närvaro hjälpa mig med? Några av alla positiva effekter som medveten närvaro kan medföra är bland annat att:

 •  göra medvetna val i livet
 •  nå dina mål på ett medvetet sätt
 •  få mer kreativitet och bli mer klarsynt
 •  få större självinsikt
 •  klara av press och stress bättre
 •  sova bättre
 •  få minskad oro
 •  få större empati
 •  minska huvudvärk
 •  få magen att må bättre
 •  få bättre uppmärksamhet och en bättre koncentrationsförmåga
 • Inlärningsområdet och uppmärksamhetsorådet i hjärnan (hippo campus) växer när man utövar medveten närvaro. Om man utövar medveten närvaro har det visat sig att man kan hjälpa effekterna av medicinsk behandling vid vissa sjukdomar.

Källa: Mindfulnessgruppen och egna ord.

%d bloggare gillar detta: