Vad säger forskningen?

Det finns en stor mängd forskning som visar på signifikanta hälsoeffekter vid regelbunden utövning av olika former av yoga. Flertalet större studier visar hur yogautövning över tid kan ge positiva resultat såsom förbättring av fysiska symptom, bl.a. vid ryggont, huvudvärk och migrän. Yoga och andningsövningar har också visat sig vara effektiva metoder för att sänka blodtrycket. Många forskningsresultat visar även på att yoga i kombination med mindfulness verkar terapeutiskt och förbättrande vid olika stresstillstånd som utmattningssyndrom och utbrändhet samt vid mental oro, ångest, depression och sömnproblem.

Forskningsresultat av yoga

Hjälper vid depressionstillstånd
The Effectiveness of Yoga for Depression: A Critical Literature Review
Ladda ned studien som pdf

Minskar ryggont
Yoga as an Alternative and Complementary Treatment for Patients With Low Back Pain: A Systematic Review
Ladda ned studien som pdf

Sänker blodtrycket
Blood Pressure and Heart Rate Variability during Yoga-Based Alternate Nostril Breathing Practice and Breath Awareness
Ladda ned studien som pdf

Reducerar spänningstillstånd, oro, ångest, depression och utmattning
Effect of 12 weeks of yoga training on the somatization, psychological symptoms, and stress-related biomarkers of healthy women
Ladda ned studien som pdf

Minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar
Effects of yoga on cardiovascular disease risk factors: A systematic review and meta-analysis
Ladda ned studien som pdf

Forskningsresultat av mindfulness

Om Mindfulness – Att leva medvetet
Jon Kabat-Zinn är en amerikansk läkare och forskare som lagt grunden för den vetenskapliga forskningen inom mindfulness. Här berättar han om mindfulness och hur vi med hjälp av meditationsträning kan finna tillfredsställelse och välmående i livet.
Länk till Youtube video

Hjälper vid stress
Genom att träna i meditation skapar man mer medvetenhet och hittar ett lugn inom sig själv. Professor Mark Williams vid Oxford Universitet berättar om hur mindfulness kan reducera stress.
Länk till Youtube video

Minskar stress och oro, samt ökar empatiförmågan och självkänslan
Mindfulness-Based Stress Reduction for Stress Management in Healthy People: A Review and Meta-Analysis
Ladda ned studien som pdf

Reducerar ångest och depressionstillstånd
The Effect of Mindfulness-Based Therapy on Anxiety and Depression: A Meta-Analytic Review
Länk till studien

Hjälper vid migrän
Meditation for Migraines: A Pilot Randomized Controlled Trial
Ladda ned studien som pdf

Höjer immunförsvaret och sänker stressnivån
Alterations in Brain and Immune Function Produced by Mindfulness Meditation
Ladda ned studien som pdf

Ökar inlärningsförmågan och förbättrar minnet
Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density
Ladda ned studien som pdf

Källa: Yoga Vara och egna ord.

%d bloggare gillar detta: